Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Địa chỉ email được đề cập trong biểu mẫu nhận xét sẽ luôn được sử dụng cho quyền riêng tư và không bao giờ được sử dụng để gửi thư rác hoặc bán cho bất kỳ ai.

Chúng tôi yêu thích các nhận xét, nhưng bất kỳ nhận xét nào mang tính lăng mạ, truyền bá hận thù, phân biệt chủng tộc hoặc theo bất kỳ cách nào làm tổn thương ý kiến ​​của bất kỳ ai sẽ không bao giờ được giải trí. Chúng tôi kiểm duyệt các bình luận của mình để duy trì tính toàn vẹn của các cá nhân. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền để chấp nhận hoặc từ chối bình luận.

Chính sách Quảng cáo

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để quảng cáo. Một số trong số họ, như Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên sở thích của người dùng và các tương tác trước đó. Người dùng có quyền có thể không tham gia cài đặt cookie trên máy tính của mình.