Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này điều chỉnh việc bạn truy cập và sử dụng trang web Cải tạo nhà nhanh, bao gồm mọi nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên trang web này. Vui lòng đọc toàn bộ chính sách trước khi bạn sử dụng hoặc tương tác trên website. Bằng cách sử dụng trang web, bạn chấp nhận và đồng ý với chính sách được nêu trên trang này.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật cho người dùng dưới 18 tuổi

Trang web này không dành cho người dùng dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không truy cập hoặc tương tác với trang web bất kỳ hình thức nào hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi.

Việc thu thập và xử lý thông tin

Đối với bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn gửi cho chúng tôi, bạn có thể thay đổi hoặc xóa bỏ sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” nằm ở cuối mỗi email để chọn không nhận các email trong tương lai.

Quyền truy cập vào dữ liệu được thu thập

Chúng tôi có quyền truy cập vào dữ liệu mà chúng tôi thu thập cũng như các bên thứ ba giúp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm:

  • Các công ty khảo sát công trình (để nhận phản hồi từ khách hàng)
  • Các dịch vụ thiết kế, quản lý công trình
  • Các dịch vụ của Google

Các bên thứ ba ở trên bị cấm sử dụng, chia sẻ hoặc thu thập dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào ngoài các lý do đã nêu ở trên.

Thay đổi, xóa hoặc yêu cầu dữ liệu của bạn

Chúng tôi sẽ giữ lại bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn, chúng tôi quyết định ngừng sử dụng các nhà cung cấp dữ liệu hiện có của chúng tôi hoặc chúng tôi quyết định rằng dữ liệu của bạn không còn cần thiết nữa.

Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, bạn được cấp các quyền sau:

  • Bạn có quyền được thông báo và chính sách này dùng để thông báo cho bạn.
  • Bạn có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu của mình và có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của bạn.
  • Bạn cũng có các quyền liên quan đến việc lập hồ sơ và ra quyết định tự động. Mặc dù trang web này không ghi thông tin về bạn, nhưng đây là các trang web khác có thể và đây là quyền của bạn.

Chuyển dữ liệu sang các nước thứ ba

Nếu bạn cảm thấy rằng vấn đề về quyền riêng tư vẫn chưa được giải quyết sau khi bạn liên hệ với chúng tôi, bạn có quyền khiếu nại.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, chúng tôi thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của chúng tôi khi thu thập thông tin này là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập sử dụng và tương tác với trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Tùy thuộc vào cách người dùng tương tác với trang web này, một số thông tin cá nhân phải được thu thập. Số lượng và loại thông tin được thu thập phụ thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đặt câu hỏi cho chúng tôi thông qua biểu mẫu nhận xét của chúng tôi cung cấp tên và địa chỉ email của họ.

Điều này để chúng tôi có thể trả lời họ và cung cấp cho họ thông tin được yêu cầu.

Chúng tôi có thể thu thập số liệu thống kê tổng hợp về hành vi của khách truy cập vào các trang web của mình. Tuy nhiên, chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân ngoài những thông tin được nêu dưới đây.

Sử dụng Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác trong một số trường hợp, như pixel Facebook, để theo dõi hành vi cụ thể của khách truy cập vào trang web này.

Chúng tôi sử dụng theo dõi này để giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi, họ quan tâm đến điều gì, cách họ phản hồi với hoạt động tiếp thị và các lý do khác, chẳng hạn như liệu khách truy cập có đang sử dụng máy tính để bàn hay máy tính di động hay không.

Các cookie này có thể bị chặn bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt internet của bạn.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang nào của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo như Google.

  • Cho phép máy chủ quảng cáo nhận diện máy tính của bạn mỗi khi gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn, những người khác sử dụng máy tính của bạn.
  • Cho phép các mạng quảng cáo có thể phân phối các quảng cáo để nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm đến.

Chính sách bảo mật này, bao gồm việc sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Các thay đổi về chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra trang này thường xuyên để cập nhật hoặc thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi được thực hiện đối với chính sách này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận các thay đổi đã nêu.

Bạn cũng có thể đọc thêm về Điều khoản dịch vụ của chúng tôi trên trang web này.