Bảng báo giá xây trát tường nhà, công trình cập nhật 2021

0
2505
Bảng báo giá xây trát tường

Xây trát tường là hạng mục cần thiết để hoàn thiện bất cứ một công trình xây dựng.

Bảng báo giá dịch vụ xây trát tường nhà

Hạng mục thi công

Đơn vị tính

Chi phí vật liệu

Chi phí nhân công

Chi phí tổng

Xây tường gạch ống 110

m2

165.000

120.000

285.000

Xây tường gạch ống 220

m2

325.000

180.000

505.000

Xây tường gạch đặc 110

m2

175.000

125.000

295.000

Xây tường gạch đặc 220

m2

350.000

180.000

530.000

Trát tường bên trong nhà

m2

55.000

70.000

125.000

Trát tường bên ngoài nhà

m2

55.000

90.000

145.000

Phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here