Bảng báo giá dịch vụ đổ bê tông móng, cột, dầm, sàn năm 2021

0
3170
Bảng báo giá dịch vụ đổ bê tông

Đổ bê tông cho móng, cột, dầm hay sàn là một công đoạn cần thiết khi xây dựng. Tuy nhiên, để tìm được đơn vị thi công cũng không phải dễ cho công trình xây mới.

Báo giá dịch vụ đổ bê tông móng, cột, dầm, sàn

Hạng mục thi công

Đơn vị tính

Chi phí vật liệu

Chi phí nhân công

Chi phí tổng

Đổ bê tông lót móng (đá 4x6)

m2

420.000

430.000

850.000

Đổ bê tông nền móng mác 250 (đá 1x2)

m2

1.400.000

450.000

1.850.000

Đổ bê tông cột, dầm, sàn mác 300

m2

1.450.000

1.500.000

2.950.000

Lắp đặt ván khuôn

m2

95.000

105.000

200.000

Phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here